Latest
23. februar 2013, 0 kommentarer

Median er en måte vi bruker for å si noe om en tallrekke på. Det kan brukes sammen med typetall eller gjennomsnitt, men de forskjellige ordene måler forskjellige ting. Medianen […]

Hvordan regne volum?

2. mai 2011, 2 kommentarer

Enten man skal regne ut volumet av en kasse, en kule eller en sylinder, så vil man måtte kjenne formelen for hvordan man regner ut volum av en gjens ...