Latest
26. mars 2013, 0 kommentarer

For å veksle mellom forskjellige tastaturspråk på din PC må du først aktivere alle språkene du ønsker å benytte. Gå til ditt kontrollpanel og velg innstillinger for klokke, språk og […]

Hvordan bli oversetter?

16. januar 2013, 0 kommentarer

En oversetter jobber med å formidle tekst fra et språk til et annet. Det er viktig å fange både meningsinnholdet i den originale teksten, men ogs ...

Hvordan jobbe som au pair i utlandet?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Som au pair kan unge mennesker øke sine språkkunnskaper og få bedre kjennskap til Norge og det norske samfunnet ved å bo hos en norsk familie. Til ...