Latest
22. mars 2013, 0 kommentarer

Studiekompetanse er ganske enkelt en måte å dokumentere på at du er kvalifisert for høyere utdanning. Du får generell studiekompetanse ved å følge et tre-årige videregående skoleløp som fører frem […]

Hvem har rett til voksenopplæring?

7. mai 2011, 0 kommentarer

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring har du rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. ...