Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til skattekontoret. Alle i familien eller husstanden må melde flytting. […]

Hvordan søke om utsettelse av innlevering av selvangivelsen?

4. mai 2011, 0 kommentarer

Du kan ta kontakt med skattekontoret på telefonnummer 800 80 000. Tast 1 og forklar situasjonen. Du kan også ringe ditt lokale skattekontor. Du finn ...

Hvordan bestille skattekort?

4. mai 2011, 2 kommentarer

Du kan bestille skattekort elektronisk eller ved å fylle ut et skjema. Skattekortet leveres ikke ut på skattekontoret. Du finner dette og mer inform ...