Latest
17. januar 2013, 0 kommentarer

Frikort brukes for å fortelle arbeidsgiver at du ikke skal trekkes i forskuddsskatt. For å få frikort må du tjene under 39.950 kroner i året. Frikortet får du tilsendt i […]

Hvordan endre skatteklasse?

16. januar 2013, 0 kommentarer

Skatteklasse er et av punktene du bør sjekke før du leverer inn selvangivelsen, og er du oppført i feil skatteklasse er det ved innlevering av selv ...

Hvordan søke om utsettelse av innlevering av selvangivelsen?

4. mai 2011, 0 kommentarer

Du kan ta kontakt med skattekontoret på telefonnummer 800 80 000. Tast 1 og forklar situasjonen. Du kan også ringe ditt lokale skattekontor. Du finn ...