Latest
10. januar 2013, 0 kommentarer

En jurist formidler tolkning av kompliserte lovtekster enkelt og forståelig til privatpersoner og bedrifter.  Jurister jobber også som advokater og dommere i det juridiske system, der du skal representere folk […]