Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

I Reservasjonsregisteret kan du reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame, men ikke mot markeds- og opinionsundersøkelser. Næringsdrivende virksomheter og andre juridiske personer kan ikke reservere seg gjennom Reservasjonsregisteret. Reservasjonen […]