Latest
7. mai 2011, 0 kommentarer

Når du skal klage på en parkeringsbot er det viktig å merke seg at lovverket skiller mellom offentlig og privat parkeringsvirksomhet. Dersom du er ilagt gebyr fra et offentlig parkeringsselskap, […]