Latest
18. mars 2013, 0 kommentarer

Uførepensjon er et alternativ for deg som har varig helt eller delvis nedsatt evne til å utføre lønnet arbeid. Trygden er en ofte langsiktig helsebetinget erstatning for annen inntekt. Kravene […]

Hvordan søke om sosialhjelp?

23. februar 2013, 0 kommentarer

Målet med sosialhjelp er at du har nok midler til et grunnleggende livsopphold gjennom midlertidig inntektserstatning. Målet med slik hjelp er å gj ...

Hvordan søke kontanstøtte?

22. februar 2013, 0 kommentarer

  For barn du har omsorg for mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd kan du motta kontantstøtte. Du får mak ...

Hvordan få bostøtte?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangs ...