Latest
10. mars 2013, 0 kommentarer

Når vi sammenligner og jobber med flere forskjellige brøker er fellesnevneren det minste talle alle de ulike nevnerne kan deles med. La oss si at vi skal legge sammen tre […]

Hvordan finne median?

23. februar 2013, 0 kommentarer

Median er en måte vi bruker for å si noe om en tallrekke på. Det kan brukes sammen med typetall eller gjennomsnitt, men de forskjellige ordene mål ...

Hvordan finne radius?

17. januar 2013, 0 kommentarer

Hvordan finne radius? I en sirkel er det vi kaller radiusen lengden fra kjernen eller punktet helt i midten i sirkelen og ut til sirkelstreken. Radius ...

Hvordan regne volum?

2. mai 2011, 2 kommentarer

Enten man skal regne ut volumet av en kasse, en kule eller en sylinder, så vil man måtte kjenne formelen for hvordan man regner ut volum av en gjens ...