Latest
23. februar 2013, 0 kommentarer

Median er en måte vi bruker for å si noe om en tallrekke på. Det kan brukes sammen med typetall eller gjennomsnitt, men de forskjellige ordene måler forskjellige ting. Medianen […]

Hvordan finne typetall?

17. januar 2013, 0 kommentarer

I en rekke som består av tall er typetallet det tallet som forekommer flest ganger. Vi kan si at tyeptallet forteller oss hva som er mest typisk i en ...

Hvordan regne prosent?

7. mai 2011, 0 kommentarer

Prosent (av latin per centum, «for hver hundre») betyr bokstavlig talt av hundre – altså hundredeler. Vil du regne ut hvor mange hundredeler ...

Hvordan regne volum?

2. mai 2011, 2 kommentarer

Enten man skal regne ut volumet av en kasse, en kule eller en sylinder, så vil man måtte kjenne formelen for hvordan man regner ut volum av en gjens ...