Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Det overordnede mål for samarbeidet i Den Europeiske Union (EU) har vært å forhindre krig ved å skape et politisk og økonomisk interessefelleskap på tvers av gamle skillelinjer. I dag […]

Hvordan søker jeg om visum til et land?

4. mai 2011, 0 kommentarer

Et visum (pluralis visa) er en tillatelse til innreise i et land. Normalt krever landene at statsborgere fra andre land behøver denne tillatelse/han ...