Latest
7. mai 2011, 0 kommentarer

Kart over eiendommen din kan kjøpes ved bestilling via Bestillingstjenesten på Plan- og Bygningsetatens internettside eller ved oppmøte i etatens Kundesenter. Plan- og Bygningsetaten kan tilby følgende kart for salg: […]

Hvordan søke om skjenkebevilgning?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Skal du drive detaljhandel og ønsker å kunne selge alkoholholdig drikk må du søke om salgsbevilling fra den kommunen forretningen ligger i. Skal d ...

Hvordan få bostøtte?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Alle som har fylt 18 år kan søke bostøtte. Personer i førstegangs ...

Hvordan registrere seg som pendler?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Du regnes som pendler når du på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet. Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ...

  • Hvordan klage på vedtak?
    5. mai 2011, 0 kommentarer

    Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. I «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker», Kapittel VI, står det: «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller […]