Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. I «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker», Kapittel VI, står det: «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller […]