Latest
16. januar 2013, 0 kommentarer

Har du mottatt varsel om byggearbeid i ditt nabolag? Du har ikke mulighet til å klage på et nabovarsel som sådan. Alle har rett til å planlegge å bygge, og […]

Hvordan klage på legen?

16. januar 2013, 0 kommentarer

Føler du deg feilbehandlet er det mulig å klage på legen din. Dette heter formelt «anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd» og inneb ...

Hvordan klage på en parkeringsbot?

7. mai 2011, 0 kommentarer

Når du skal klage på en parkeringsbot er det viktig å merke seg at lovverket skiller mellom offentlig og privat parkeringsvirksomhet. Dersom du er ...

Hvor kan jeg reservere meg mot telefonsalg?

5. mai 2011, 0 kommentarer

I Reservasjonsregisteret kan du reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame, men ikke mot markeds- og opinionsundersøkelser. Næringsdrivende ...

  • Hvordan klage på vedtak?
    5. mai 2011, 0 kommentarer

    Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. I «Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker», Kapittel VI, står det: «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller […]