Latest
24. desember 2012, 0 kommentarer

Å sette opp et serverrom er noe alle med litt IT-kunnskaper kan få til. Du trenger ikke nødvendigvis være en hardcore Unix administrator. Med litt gunnleggende IT-kunnskaper kan du gjøre […]

Hvordan oppdatere Java?

20. desember 2012, 0 kommentarer

Mange stiller spørsmålet «Hvordan oppdatere Java?». Heldigvis er det en ganske enkel oppgave å installere Java. Det kan gjøres av hvem ...