Latest
2. januar 2013, 0 kommentarer

Himalaya er blant de yngste fjellkjedene på planeten, og består for det meste av hevede sedimentære og metamorfe bergarter. Ifølge den moderne teorien om platetektonikk, er deres dannelse et resultat […]