Latest
31. desember 2012, 0 kommentarer

Gjennomsnitt beregnes ved å summere alle tall i en tallrekke, og dele på antall tall (også kalt observasjoner) Tenk deg at du jobber i 4 uker i sommerferien. Du tjener […]