Latest
20. desember 2012, 0 kommentarer

Instagram er en stadig mer populær tjeneste, og det er derfor ikke rart at mange spør: «Hva er Instagram?». Enkelt forklart er Instagram er et gratis foto-delingstjeneste og sosialt nettverk […]

Hvem har rett til voksenopplæring?

7. mai 2011, 0 kommentarer

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring har du rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. ...