Latest
31. desember 2012, 0 kommentarer

Et godt referat bør være en nøyaktig fremstilling av et hvert møte, og dokumentere beslutninger som ble fattet. De er nyttige både for møtedeltagere og for personer som ikke var […]