Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede eller flyktninger, kan søke om startlån. Husbanken har […]