Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til skattekontoret. Alle i familien eller husstanden må melde flytting. […]

Hvordan får jeg ny adresse i utlandet?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Skatteetaten krever at du sender flyttemelding når du flytter og får ny adresse i utlandet. Men dersom du under utenlandsoppholdet flytter til en ny ...