Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til skattekontoret. Alle i familien eller husstanden må melde flytting. […]