Latest
16. januar 2013, 0 kommentarer

Føler du deg feilbehandlet er det mulig å klage på legen din. Dette heter formelt «anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd» og innebærer på daglig norsk at det åpnes tilsynssak […]

Hvordan bytter jeg fastlege?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere in ...