Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Det overordnede mål for samarbeidet i Den Europeiske Union (EU) har vært å forhindre krig ved å skape et politisk og økonomisk interessefelleskap på tvers av gamle skillelinjer. I dag […]