Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel for tjenestene under egenandelstak 1. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18, samt pasienter med HIV-infeksjon, fritatt […]