Latest
20. desember 2012, 0 kommentarer

Hva er substantiv? Dette burde enhver som har gått grunnskolen fått med seg, men ofte går ting allikevel i glemmeboken. Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp […]

Hva er Instagram?

20. desember 2012, 0 kommentarer

Instagram er en stadig mer populær tjeneste, og det er derfor ikke rart at mange spør: «Hva er Instagram?». Enkelt forklart er Instagram ...