Latest
10. januar 2013, 0 kommentarer

COOP konspetet er at medlemmene eier COOP-butikkene, og har rett på kjøpeutbytte (samlet opp basert på hvor mye du handler) og andre fordeler. Du må kjøpe det som kalles en […]