Latest
16. januar 2013, 1 kommentar

Å kjøpe egen bolig er et kulturelt trekk ved det norske samfunn, de aller fleste eier egen bolig og går med drømmen om egen bolig lenge. Kort fortalt er det […]

Hvordan få startlån?

5. mai 2011, 0 kommentarer

Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsør ...