Latest
3. januar 2013, 1 kommentar

Meditasjon er en mental disiplin der man forsøker å komme forbi det hverdagslige tenkende sinnet og over i en dypere tilstand av selvbevissthet. Kjernen av meditering er å fokusere på […]