Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Du regnes som pendler når du på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet. Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ditt skattemessige bosted […]