Latest
26. mars 2013, 0 kommentarer

Ser du etter deltidsjobb har vi et generelt og godt råd til deg. Du har størst sjanse for å finne en god jobb dersom du legger ned masse tid og […]

Hvordan søke dagpenger?

18. mars 2013, 0 kommentarer

Dagpenger er en erstatning for helt eller delvis tapt arbeidsinntekt. Du må første og fremst være registrert som arbeidstager og sende meldekort hv ...

Hvordan bli vekter?

18. mars 2013, 0 kommentarer

En vekter jobber med mange forskjellige oppgaver relatert til sikkerhet, beskyttelse og konfliktløsning. Vanlige oppgaver er å forhindre kriminalite ...

Hvordan skrive oppsigelse?

7. mai 2011, 1 kommentar

Når du skal bytte jobb bør du opptre varsomt i forhold til den bedriften du skal forlate. Ikke bare fordi du er avhengig av å få med en god attest ...