Latest
5. mai 2011, 0 kommentarer

Skal du drive detaljhandel og ønsker å kunne selge alkoholholdig drikk må du søke om salgsbevilling fra den kommunen forretningen ligger i. Skal du drive hotell, restaurant eller skjenkested og […]