Hvordan skrive referat

Skrevet av den 31. desember 2012 in Generelt, Jobb - 0 kommentarer

Et godt referat bør være en nøyaktig fremstilling av et hvert møte, og dokumentere beslutninger som ble fattet. De er nyttige både for møtedeltagere og for personer som ikke var til stede. Det bør senest bestemmes ved starten av møtet hvem som er ansvarlig for å skrive referatet, også kalt «referent». Oppgaven kan roteres fra gang til gang.

Et møtereferat bør minimum inneholde:
* Hvem møtet gjelder, eks. «Styremøte i forening X» eller «Møte i prosjektgruppe Y»
* Dato og klokkeslett for når møtet startet
* Navn på alle som deltar på møtet, samt navn på innkalte personer som er fraværende.
* En kort redgjørese om saksgangen for hvert tema møtet tar opp, og en klar gjengivelse av samtlige beslutninger, herunder beslutninger møtet fatter om delegering av arbeidsoppgaver.
*Det er vanlig at referenten underskriver med eget navn.

Her er noen tips en referent bør tenke over:
* Skriv korte sammendrag om hvert tema uten irrelevant informasjon.
* Uthev beslutninger som fattes og oppgaver som delegeres
* Før kladd under møtet og renskriv ummidelbart etterpå. Det beste referatet skrives med møtet friskt i minnet.

Husk å sende det ferdige referatet ut til alle det gjelder!

Husk å refere fra møtet

Husk å refere fra møtet

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Legg igjen en kommentar