Hvordan skrive oppsigelse?

Skrevet av den 7. mai 2011 in Jobb - 1 kommentar

Når du skal bytte jobb bør du opptre varsomt i forhold til den bedriften du skal forlate. Ikke bare fordi du er avhengig av å få med en god attest og referanser videre, men også fordi det godt kan tenkes at du vil støte på de samme menneskene igjen på et senere tidspunkt.

Hva er en oppsigelse?

Oppsigelse er den ordinære måten å avslutte et arbeidsforhold før arbeidskontrakten normalt utløper. Oppsigelse kan skje både fra arbeidsgivers og arbeidstakers side, men det stilles flere og strengere krav til oppsigelse fra arbeidsgiver. Dette gjelder særlig arbeidstakers vern mot usaklig oppsigelse.

De formelle kravene til en skriftlig oppsigelse er relativt enkle og må kun inneholde de vesentligste detaljer om arbeidsforholdet.

Når du skal skrive og levere inn din oppsigelse, husk på følgende momenter:

  • En oppsigelse skal alltid være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker.
  • Levér oppsigelsen personlig eller send den med rekommandert post.
  • Oppsigelsen har ikke funnet sted før den er kommet fram til den andre parten. Tidspunktet har betydning for oppsigelsestidens start og avslutning.
  • Det er ikke nødvendig å inn på hvorfor du sier opp; en enkel linje om at du «ønsker å søke nye utfordringer» er tilstrekkelig.
  • Avslutt oppsigelsen med dagens dato, ditt fulle navn og underskrift.

Hvordan skrive en oppsigelse?

Nedenfor finner du et eksempel til hvordan du kan skrive en oppsigelse.

***

Oppsigelse av stilling som sekretær

Undertegnede sier med dette opp min stilling som sekretær med umiddelbar virkning.

Jeg har hatt en meget hyggelig og givende tid hos Bedrift AS, men jeg føler nå at tiden er inne for å søke nye utfordringer.

Jeg ser frem til en positiv dialog vedrørende min gjenværende oppsigelsetid og jeg ønsker avslutningsvis å takke for min tid i Bedrift AS.

Oslo, 1. januar 2011

Med vennlig hilsen,

______________________
Ola Nordmann


Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

1 kommentar on "Hvordan skrive oppsigelse?"

Lenker til denne posten

  1. Hvordan si opp? | Hva & Hvordan

Legg igjen en kommentar