Hvordan registrere seg som pendler?

Skrevet av den 5. mai 2011 in Økonomi - 0 kommentarer

Du regnes som pendler når du på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet.

Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at ditt skattemessige bosted er et annet sted enn der du arbeider. Dersom du bor vekselvis i to eller flere boliger, kan du bare stå registrert som bosatt i en av dem. Det må da avgjøres hvilken bolig som er ditt skattemessige bosted og med hvilken adresse du skal være registrert bosatt i folkeregisteret. Skattemessig bosted og bosted registrert i folkeregisteret vil som regel være det samme.

Hovedregelen er at det er der du oftest overnatter (har din overveiende døgnhvile) som blir regnet som ditt bosted. Et unntak fra denne regelen er de såkalte pendler-bestemmelsene. Bestemmelsene innebærer at du på visse vilkår kan regnes som bosatt i hjemkommunen selv om du som oftest overnatter (har din overveiende døgnhvile) i arbeidskommunen.

For å bli vurdert og registrert som pendler må du i tillegg til å sende flyttemelding legge ved en begrunnelse for at du skal være registrert som pendler.

Flyttemeldingen skal sendes til skattekontoret ditt (folkeregisteret er en del av skattekontoret). Les mer om pendlere i brosjyren fra skatteetaten. Skattekontoret kan gi nærmere informasjon.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

Legg igjen en kommentar