Hvordan gifte seg?

Skrevet av den 5. mai 2011 in Familie - 1 kommentar

For å gifte seg må brudefolkene fylle ut ‘Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene’ (Q-0150). Forloverne må fylle ut ‘Forlovererklæring’ (Q-0151).

Dersom en eller begge har vært gift eller vært part i et registrert partnerskap tidligere, må vedkommende fylle ut ‘Erklæring om skifte’ (Q-0160). Hvis det er mindre enn to år siden siste ekteskap eller partnerskap ble oppløst, kreves erklæring fra tidligere ektefelle/partner eller arvinger.

Ønsker dere å skifte navn i forbindelse med giftemålet, sender dere inn skjemaet «Melding om endring av navn».

Statsborgere fra land utenfor Norden, må legge frem dokumentasjon som viser at han eller hun har lovlig opphold i riket. Alle utlendinger som har lovlig arbeidstillatelse, oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse har lovlig opphold i Norge. I tillegg finnes andre lovlige oppholdsgrunner.

Personer som ikke er registrert bosatt eller personer med begrenset oppholdstillatelse i Norge, må legge frem ekteskapsattest fra hjemlandet ev. siste bostedsland. Denne må være legalisert av myndighetene i det landet den er utstedt og ikke være eldre enn 4 måneder. For nordiske borgere kreves ikke legalisering.

For personer som ikke har vært registrert bosatt i Norge, kreves pass som legitimasjon.

Etter at skattekontoret har mottatt og behandlet erklæringene, skriver de ut en prøvingsattest. Prøvingsattesten viser blant annet at dere er de personene som dere gir dere ut for å være, at dere er over 18 år og at dere ikke er gift fra før.

Prøvingsattesten skal legges fram for den som skal foreta vigselen. Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra skattekontoret etter vigselen.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

1 kommentar on "Hvordan gifte seg?"

Lenker til denne posten

  1. Hvordan fri? | Hva & Hvordan

Legg igjen en kommentar