Hvordan få voldsalarm?

Skrevet av den 5. mai 2011 in Økonomi - 0 kommentarer

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien.  Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nær relasjon.Politiets arbeid mot familievold har høy prioritet.

Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Har du vært eller er utsatt for vold eller alvorlige trusler, bør du melde fra til politiet. Politiet skal da vurdere behovet for vernetiltak. Aktuelle tiltak kan være å utstyre deg med mobil voldsalarm som varsler politiet når du utløser den. Andre tiltak kan være besøksforbud og vern av personopplysninger. Les mer om familievold på politiets nettsider, og kontakt politiet på telefon 02800 for å få nærmere opplysninger.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

Legg igjen en kommentar