Hvordan få Online jusshjelp? Våre topp 3 tips

Skrevet av den 30. september 2015 in Generelt - 0 kommentarer
paperwork
Å navigere loven kan være vanskelig. Heldigvis finnes det en rekke gratis hjelpemidler på nettet.
Å navigere den norske loven kan være vanskelig. Man kan ikke bare lene seg på lovteksten, men man må også foreta en subjektiv tolkning av ordlyden i loven, samt vurdere om det kan finnes andre lover med forrang. Lex superior (latin, «høyere lov») er et rettslig prinsipp, som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.
Øverst på rangstigen troner konstitusjonen (Grunnloven). Under denne finnes de nasjonale lovene vedtatt med hjemmel i Grunnloven. Nederst på den opprinnelige rangmodellen har vi forskrifter. Disse må ha sin hjemmel i lov for å være rettslig bindende. Det er imidlertid to viktige unntak til denne modellen: Både EØS-loven og Menneskerettsloven har paragrafer som sier at de skal gå foran annen lov som regulerer samme forhold. Således har disse lovene sterkere rang enn tilsvarende lover.
Heldigvis finnes det en rekke gratis juridiske hjelpemidler på nettet. Nedenfor finner du noen gode verktøy når du skal navigere loven.
1. Lovdata er en privat stiftelse som ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. NorLex består av mer enn 80 søkbare databaser med sentrale, norske rettskilder. I Lovdata foretas offisiell kunngjøring av endringer i norske lover og forskrifter. Det gis gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer. Lovdata har også en betalt tjeneste for profesjonelle brukere.
2. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler og dokumentmaler og er utviklet av oss som står bak denne bloggen. Tjenesten kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder. Dokumentene på Juss24 er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater og jurister med lang erfaring innen kontraktsrett og forretningsjuss. Dokumentene blir jevnlig oppdatert i henhold til endringer i lover, forskrifter og rettspraksis. Alle dokumenter leveres i Microsoft Word-format og kan enkelt oppdateres og endres av den enkelte bruker. Juss24 er en betalt tjeneste, men tilbyr en 14 dagers gratis prøveperiode.
3. Den Norske Advokatforeningen driver Advokatenhjelperdeg.no, en gratis juridisk spørretjeneste. Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg svar. Du kan velge å få svar på spørsmål knyttet til en rekke juridiske områder, så som arv, bolig, jobb, personskade og samliv. Tjenesten er helt gratis, men det er ikke en personlig tjenesten, da svaret blir publisert offentlige og anonymisert på nettsidene til Advokatenhjelperdeg.no.
Trenger du juridisk hjelp på andre måter enn gratis spørretjenester, kan vi i Leagalteam.no anbefale Omegalegal.no. De har god erfaring og vil hjelpe deg med trygg og riktig veiledning.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Legg igjen en kommentar