Hvordan bestille skattekort?

Skrevet av den 4. mai 2011 in Økonomi - 2 kommentarer

Du kan bestille skattekort elektronisk eller ved å fylle ut et skjema. Skattekortet leveres ikke ut på skattekontoret. Du finner dette og mer informasjon om skattekort på ressursene nedenfor.

Skattekort er et dokument som utstedes av Skatteetaten og viser hvor mye forskuddsskatt en må betale ut fra forventede inntekts, fradrags og formuesforhold.

Skattekortene tar utgangspunkt i siste fullførte likning. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres i henhold til prognoser gitt av Finansdepartementet. Dette er i hovedsak de samme prognosene som legges til grunn ved utarbeidelse av statsbudsjettet. Utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november. Det er prognosene som gjelder på dette tidspunktet, som vanligvis legges til grunn.

Skatteetaten utarbeider trekktabeller som viser hvor mye skatt som skal trekkes ut fra brutto månedslønn. Ved bi-jobber skal det normalt trekkes en gitt prosentandel av lønnen (prosenttrekk).Arbeidstakere må levere skattekort til arbeidsgiver ved tiltredelse, og ved hvert årsskifte.

Bestill skattekort her

Personer med D-nummer må møte opp personlig til ID- og legitimasjonskontroll på skattekontoret når de skal søke om skattekort.

Frikort

Personer med inntekt under «frikortgrensen» er fritatt for å betale skatt. Disse kan søke Skatteetaten om å få utstedt et frikort, dvs. et et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt.

Frikortgrensen tar utgangspunkt i den nedre grensen for betaling av trygdeavgift som i 2010 er 39 600 kroner. For inntekt over dette ilegges det trygdeavgift fra første krone, men likevel slik at trygdeavgiften ikke kan utgjøre mer enn 25 % (opptrappingssatsen) av personinntekten over 39 600 kroner.[1] Fordi det ikke blir innkrevd skatt dersom samlet skatt er under 100 kroner, er nedre grense for å betale skatt i praksis 39 997 kroner. Dette omtales gjerne som «frikortgrensen».

Bestill frikort her

 

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

2 kommentarer on "Hvordan bestille skattekort?"

  1. avatar
    Edith Walholm 17. desember 2015, kl. 14:36 · Svar

    Jeg går av med alderspensjon ved årets utgang,og lurer på om jeg må endre skattekortet mitt.Jeg kommer til å jobbe 1 time pr. uke fremover,men ellers tar jeg ut pensjon på heltid.

    Mvh.Edith Walholm
    15124846029

Lenker til denne posten

  1. Hvordan endre skattekort? | Hva & Hvordan

Legg igjen en kommentar