Hvordan beregne BMI?

Skrevet av den 4. januar 2013 in Helse - 0 kommentarer

BMI står for Body Mass Index. Formelen for BMI beregner en faktor som forteller hvor stor kroppsmassen din er i forhold til høyden din. Den justerer ikke for hva kropssmassen består av eller graden av musklatur eller fett, og kan derfor være litt misvisende på enkelte personer. BMI er definert som kroppsmassen delt på kvadratet av kroppens høyde eller kg/m2.

Eksempel:

En person veier 70 kg og er 1.7 m høy. Det gir følgende:

BMI =70kg / (1.70*1.70) = 70/2.89=24

BMI var i utgangspunktet tenkt brukt som et objektivt mål på fedme blandt lite aktive mennesker med en gjennomsnittelig sammensetning av fett og muskulatur. I moderne tid er BMI kontroversielt, fordi det ofte brukes som et sannferdig bilde også på mennesker som av forskjellige grunner avviker fra et gjennomsnittelig og stillesittende menneske. BMI er veldig enkelt å beregne, og det kan forklare hvorfor det har blitt et så populært mål på individuell estimering av fedme og sunn og usunn kropp.

Skalaen er som følger: en BMI på 18,5 til 25 kan tyde på normal vekt, BMI lavere enn 18,5 antyder at personen er undervektig mens et resultat over 25 kan tyde på at personen er overvektig. Sykelig fedme starter ved en BMI på 40.

BMI skalaen har endret seg siden den ble utviklet, og terskelen for overvekt er flyttet mange ganger mellom. Dagens terskel på 25 er knyttet til redusert risiko for livstilssykdommer som diabetes II. Allikevel bør BMI fortsatt brukes forsiktig, da skalaen ikke skiller mellom menn og kvinner noe som gjør at særlig menn kan avvike stort fra skalaen uten å være i faresonen. BMI er heller ikke egnet på barn.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Legg igjen en kommentar