Hvilke land er medlemmer i EU?

Skrevet av den 5. mai 2011 in Økonomi - 0 kommentarer

Det overordnede mål for samarbeidet i Den Europeiske Union (EU) har vært å forhindre krig ved å skape et politisk og økonomisk interessefelleskap på tvers av gamle skillelinjer. I dag er det spesielt viktig for EU mest mulig samlet å møte indre og ytre utfordringer som best kan løses av EU-landene i fellesskap.

Utviklingen i EU innebærer at medlemslandene samarbeider på de fleste politiske saksområder, for eksempel om økonomi, valuta, handel, landbruk, forskning, miljø, samferdsel, utenrikspolitikk, forsvarspolitikk og justisspørsmål.

Fra og med 1. januar 2007 har EU 27 medlemsland: Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxenburg, Nederland, Danmark, Irland, Storbritanina, Hellas, Portugal, Spania, Østerrike, Finland, Sverige, Kypros, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Bulgaria og Romania.

Les mer om den europeiske union og EUs medlemsland på Europaportalen.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

Legg igjen en kommentar