Hvem skal varsles i en byggesak?

Skrevet av den 7. mai 2011 in Hjem - 0 kommentarer

Alle naboer som har tomt som grenser til eiendommen det søkes om og gjenboere skal varsles i en byggesak. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Fester av eiendom skal også varsles.

Dersom sameiet eller borettslaget har færre enn ni seksjoner eller andeler, anbefales det å varsle alle eierne direkte. I sameier og i borettslag som har flere enn ni seksjoner eller andeler, er det tilstrekkelig at styret eller forretningsfører varsles. Opplysninger om hvem som er forretningsfører/styreleder for sameier og borettslag får du ved å ta skriftlig kontakt med enhetsregisteret (kemneren).

Dersom du skal sende nabovarsel som varsel i en byggesak, så kan dette enten sendes rekommandert per post eller leveres personlig til naboene. I begge tilfeller må en kvitteringsliste i skjemaet «Gjenpart av nabovarsel» fylles ut.

For rekommandert sending: fyll inn navn og adresse på nabo – du får stempel eller klistrelapp på posten som skal festes på kvitteringslisten.
Ved personlig levering: Naboene må skrive under og krysse av for at varselet er mottatt og/eller samtykke til tiltaket.
Naboen har 2 uker på seg til å komme med en eventuell bemerkning/protest fra den dato nabovarsel er kvittert for, eller fra den dato nabovarslet ble sendt rekommandert (ikke fra datoen den er mottatt av nabo).

Naboliste (oversikt over naboer som skal varsles) kan kjøpes i Kundesenteret eller på Bestillingstjenesten.

Kommentarer

comments

Powered by Facebook Comments

Om forfatteren

avatar

Nettstedet Hva & Hvordan gir deg enkle råd og tips når du trenger det mest.

Legg igjen en kommentar